Produkt: Držková polievka

Držková polievka

OČV 52
Hmotnosť 1 kg
Trvanlivosť 90 dní
Balenie v umelom čreve
Skladovanie -18°C